Turistička zajednica Općine Gornji Kneginec
Odmor i rekreacija na prirodan način

TZ

Opća uredba o zaštiti podataka

  Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) 25.05.2018. godine, kao datum početka primjene Opće Uredbe o zaštiti podataka (GDPR)  2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., označava novi pristup u radu sa osobnim podacima. Turistička zajednica Općine Gornji Kneginec uspostavila je politiku zaštite osobnih podataka, ovisno o svrsi njihova korištenja. Turistička zajednica Općin...
detaljnije

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13) i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 85/2015.). Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa (čl. 6.), načelu pr...
detaljnije